добре дошли в моят уеб сайт
probyjdane.alle.bg

Не е важно, дали вас ви обичат или не ви обичат.  Любовта е тази сила, която се намира в дълбините на вашето същество.  И тя винаги се намира с вас до това време, докато вие получавате Божествената Энергия от нейния Източник.

Поради това, най-малкият недостатък на това чувство Любов, ви въвежда в нехармонично състояние на съзнанието. Качеството любов пронизва  цялото творението, и органично се вплита във вашия живот и в живота на всички живи същества.

Джуал Кхул,18 април 2005 г. 


 
 
"...Във всеки човек има Божествена Искра или Семе, но той сам трябва да подготви почвата, да я полива и да се грижи,за да се появят кълновете , докато не достигнат съвършенство. Той не може да насища почвата с азотна киселина ,без това да не убие семената."..
УЧЕНИЕ ЗА ХРАМА,/ Знание и Сила / Наставление 11
                                                                

                               ОТКРИТО ПИСМО


 Истините в това писмо са продиктувани  от непоносимостта в която живеем.
 Това е зов за осъзнаване и пробуждане от манипулациите на шепата "Световен Управляващ Елит " , а такъв е смешно да се назове и да си приписва природните блага за себе си  , тъй като всичко , което притежаваме е на Бог.

                              
              

                                                                    ЗОВ ЗА ПРОБУЖДАНЕ

                                                                                ДОКОГА

       Замислялили сте се някога  какво бъдеще ще завещаете на своите деца и внуци. Замисляли ли сте се някога , дали вашите несъвършенни мисли и чувства остават отпечатък върху вашето бъдеще . Замислялили сте се някога , когато причинявате нещо лошо на някого как той се чувства и дали на вас самия ще ви е приятно да постъпват със вас така. А знаете ли, че за тези ни некачествени състояния понякога не сме виновни само ние . Съществува огромен арсенал от средства , който бавно , но сигурно се опитва да трови телата и душите ни.
      Само ,че времето вече се промени настъпи Новата епоха , а заедно с нея ще се премахне и всичко отживяло , остаряло и непотребно. Всичко , подлежи на промяна , всичко  , което не съответства на Космическите , Природни Закони ще попълни  космическото сметище. Но до тогава , ние не можем да се оставим на течението , но дотогава , ние трябва да се постараем , да изразим намерение да не позволяваме повече всякакви опити от манипулации.  А това ще го постигнем само като започнем да работим върху себе си , когато се вглъбим в себе си и започнем да опознаваме себе си. Само тогава , когато проумеем осъзнато ,че Вселената се ръководи от Един Бог , Творец , Създател и се съобразяваме с Неговите Правила , само тогава ще можем да продължим еволюцията си и да съградим Светло бъдеще за поколенията идващи след нас .
  Сега смятате ли ,че ние сме достоен пример , и че ги възпитаваме правилно. Смятате ли че стремежа ни към власт , пари , влияние , разкош ще възпита във тях  правилните човешки качества или ще създадем поредното инфантилно поколение . Защо не се замислим какво наследство оставаме. Защо не се замислим малко , кому е нужна тази напревара Мол до Мол , клубове до клубове публични домове до публични домове , апартаменти коли по 5 ,6  . И какво като изпращаме децата си в престижни колежи , а всъщност душите ни са мъртви. Какво  от това и докога.?
И какво като сега се къпете в разкош и власт и пари , а утре ...! Там в другия Финния свят  никой не се нуждае от такива измислени скъпоценности . Там в другия свят цари Хармония , Умиротворение, Спокойствие , Любов и Светлина , Състрадание Милосърдие и Взаимопомащ . И това е ,което трябва да възпитаваме във себе си , за да даваме пример на нашите деца и внуци. Това е , което ще ни даде сила и покой сега на тази Земя.
  Постоянно се пише и говори за края на света. Не мили хора край на света няма да има на този етап, макар ,че ситуацията е плачевна и Ангелските Сонми едва удържат планетата да не последва разрушителен катаклизъм.Но това каквото ще последва , можем единствено и само ние да го сътворим. Изпращайки светли мисли , ние съграждаме светло бъдеще , изпращайки тъмни мисли създаваме нерадостно бъдеще , Е , ето виждате ли колко е просто, Само от нас се изисква да бъдем положителни и да излъчваме светли мисли на хармония и любов, да се уважаваме , обичаме и помагаме.
   Кризата не настъпи случайно , кризата е естествения край на нашето ненормално отношение дори и към самите пари. Кризата ще ни промени , а със нея и всичко , останало. Ще се научим да живеем с по- малко неща , ще се научим да не си даваме парите за измислени продукти , храни , лекарства,  наркотици , алкохол , никотин, реклами, музика филми, медии. Те ни държат в подчинение Една шепа "Световен измислен Елит".  Насажда се нетърпимост, омраза ,алчност, безкрупулост , насилие . Е СТИГА !!!    Да поставим края на тяхното манипулиране като се Пробудим !


     ВЪПРОСИ :


1. Защо Господа Управляващи обричате хората на глад и мизерия, докога ще ги държите в подчинение с банкови кредите , системи и всякакви тяхни производни?

2. Защо чрез налагане на страх и сила  налагате вашите методи на управление?

3.Защо използвате военната сила , религиозните различия и преследвания  и постоянни вражди между догматичната религия и материалистичната наука?

4. Докога ще се злоупотребява със властта на шепа " Избран Елит " , докога ще се прилагат закони , които са несправедливи и отказват правото на хората да бъдат свободни?

5.Докога ще се извършва сексуално насилие над жените и те няма да имат право на глас ?

6. Докога ще има такова жестоко отношение към децата ,чрез безкраен детски труд и сексуални извращения?

7 . Защо обричате Господа Управляващи хората на гладна смърт , а всъщото време давате милиарди за въоръжаване, защо една шепа Световен елит държи човечеството в бедност?

8 . Защо постоянно всявате страх от напрежение между изток и запад и за съществуваща заплаха от Русия или Ирак ?

9 . Защо се всява напрежение ,особенно на Балканите. Защо смятате ,че сте повече от другите нации и манипулирате съзнанието на хората с илюзията за национално превъзходство?

10 . Защо се всява конфликт между мюсюлмани и европейци , християни ,емигранти и бежанци?

11 . Докога ще поддържате мономолистическия капитализъм чрез правителствени постановления , несправедливи икономически системи?

12 . Докога ще търпим управляващия елит , който използва воената доктрина , като внушава на хората неразрешими конфликти водещи към насилие тероризъм , войни.

13 . Кому е необходимо да се създават предпоставки за трета световна война.

14.  Докога ще търпим управляващия елит да използва средствата за масова информация и да работи срещу това хората да разберат истината и да се учат от грешките на историята ?

15. Докога ще се използва властта и позицията за прекратяване на Духовното израстване на хората чрез безкрайно преследване на положение в обществото с чрез пари , власт ,чрез наркотици , алкохол , секс, никотин ,  порнография и всякакви негативни наклонности . Към стремеж да се мисли за тялото и разума подържайки образеца : "Прави ако ти е приятно !! "До кога ще търпим злоупотребата с власт и моралното разложение, в учрежденията формиращи култура?
Трябва да се противопоставим на материализма!

16.  Докога Управляващия Елит ще използва своето положение за да премахва духовните мисли на хората , чрез пълно неуважение към личната свобода и проявата на човека ?

17 . Докога Елитът ще се стреми да поробва хората , чрез несправедливо лишаване от свобода, кредити , робски труд , проституция , социални технологии и културно промиване на мозъци в организациите занимаващи се с правата на човека ?

 18 . Докога управляващите ще използват своето положение за да работят против хората като пренебрегват светостта на човешкия живот ?

19 . Докога ще си позволявате да възпрепятствате идването на души , във въплъщение чрез контрол на раждането , абортите , несправедливи закони и преднамереното игнориране на болести и глад ?

20 .Докога ще правите опити да контролирате числеността на населението , за да можете вие да станете отделен и избран народ?

21 . Защо не кажете Господа Управляващи истината на хората Истината ,че Бог е реален и за да оцелее планетата Земя ние трябва да приемем Бог в сърцата си .
 
   ДА БЪДЕ  ЕДИН  БОГ !
   ДА БЪДЕ  ЕДИН ЗАКОН ! ЕДИН СЪЮЗ !
   И ЕДИННА ВОЛЯ НА ХОРАТА !

 
АЗ Сен- Жермен премахвам завесата на безпорядъка и хаоса и явявам Единния Живия Христос, който прави... днес." По Закона на Единния АЗ , запечатвам вас в Сърцето на Господ - Наша праведност",чрез Сърцето на Христос във вас ние сме Единни и ще бъдем Единни.Ние обявяваме Единството Вовек в Духа, в Материята, в Тяло, в Душа,в Кръв Христова и в плътта Негова.
И поради това знайте , че срещата в Света е предназначена не за победа на отделна планета в уединение , а за победа на галактики. Всяка Космическа Победа започва от един индивид.
 Мария Михайлова
Изпрати
Уебсайт в alle.bg